E: biuro@propertyinvestors.pl

Tworzenie Funduszy Nieruchomości

Stworzenie na zlecenia inwestora w wyselekcjonowanym TFI  Funduszu Nieruchomości w formule

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN), ustalenie struktury spółek celowych, wsparcie sprawdzonych doradców podatkowych, prawników, notariusza oraz organizacja procesu wycen nieruchomości będących podstawą do wyceny funduszy.  

lub

Stworzenie na zlecenie inwestora Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI) ​będącej Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym (AFI) oraz pełnienie roli Zarządzającego Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym (ZAFI) ​po rejestracji w KNF. Ustalenie struktury spółek celowych, wsparcie sprawdzonych doradców podatkowych, prawników, notariusza oraz organizacja procesu wycen nieruchomości będących podstawą do wyceny funduszy.  

korzyści :

Uproszczone wymagania wobec Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI) będącej Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym (AFI)  w porównaniu do standardowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN)   

 

 

ASI - AFI

FIZ AN

Obowiązek posiadania depozytariusza

NIE

TAK

Ograniczenia dotyczące rodzajów aktywów, w które można lokować środki

NIE

TAK

Ograniczenia dotyczące koncentracji aktywów pod Funduszem

NIE

TAK

Obowiązek uprzedniego uzyskania zezwolenia KNF

NIE

TAK