E: biuro@propertyinvestors.pl

Zarządzanie Funduszami Nieruchomości

Usługa skierowana do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i innych inwestorów instytucjonalnych chcących zlecić zarządzanie portfelem nieruchomości profesjonalnemu podmiotowi. Zakres usług obejmuje : aktywny asset management portfela nieruchomości, bieżące zarządzanie spółkami celowymi, komercjalizacja, sprzedaż nieruchomości a także nadzór nad procesem wyceny będącym podstawą do wyceny funduszu nieruchomości.