E: biuro@propertyinvestors.pl

Strategie Inwestycyjne

Strategia Dochodowa ( Core ) dedykowana dla inwestorów oczekujących regularnych wypłat i ograniczonego ryzyka inwestycyjnego. Strategia zakłada zakup nieruchomości istniejących i już skomercjalizowanych w najlepszych lokalizacjach, z prestiżowymi najemcami i długimi umowami najmu zapewniającymi stabilne dochody.

Strategia Dochodowa + ( Core +) dedykowana inwestorom, którzy poszukują regularnych wypłat i relatywnie ograniczonego ryzyka inwestycyjnego. Strategia umożliwia uzyskanie potencjalnie wyższego dochodu niż w strategii Core. Wynikać to może z krótszych umów najmu, nietypowej lokalizacji, określonej specyfiki nieruchomości.

Strategia Wartości Dodanej ( Value Add )
polegająca na zakupie nieruchomości wymagających rekomercjalizacji, zmiany pozycjonowania, renegocjacji umów. Ryzyko możemy określić  jako średnie, ale rekompensuje ją potencjalnie wyższa stopa zwrotu.

Strategia Oportunistyczna (Opportunistic) polegająca na poszukiwaniu ponad przeciętnego zysku przy dość wysokim ryzyku, np. realizacja inwestycji deweloperskich w segmencie mieszkaniowym i komercyjnym. Strategia zakłada zakup nieskomercjalizowanych lokali na wczesnym etapie budowy i ich komercjalizacja