E: biuro@propertyinvestors.pl

Wycena nieruchomości

Szacujemy wartość wszystkich typów nieruchomości. Wyspecjalizowani rzeczoznawcy dokonują wyceny gruntów, nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowych w formie operatu szacunkowego. Wykonujemy również opracowania i ekspertyzy w celu określenia efektywności inwestycyjnej nieruchomości.